De voorbode van burn-out

Symptomen van stress of burn-out zijn vaak al lang zichtbaar of voelbaar vooraleer je echt onderuit gaat. Het zijn echter de sterkste mensen die burn-out gaan. Klinkt dat tegenstrijdig? Wel, mensen die burn-out gaan hebben zich veel te lang sterk gehouden en veel te lang geleefd volgens de normen en waarden van anderen. Ze cijferen zichzelf weg, vaak zonder zich hiervan bewust te zijn. Pleasegedrag en perfectionisme zijn heel vaak de oorzaken van burn-out. En bovendien komt het voor bij de meest empathische mensen. Zij slorpen de sfeer en de problemen van hun omgeving als een spons op.

De confrontatie met onszelf

Het moeilijkste aan burn-out is toegeven aan jezelf dat het niet meer lukt. Dat is ook de reden waarom we meestal wachten tot die burn-out er helemaal is. Lang op voorhand geeft ons lichaam vaak al alarmsignalen. We negeren die omdat opgeven als zwak voelt. We blijven ons best doen om in de gading van iedereen te vallen en te beantwoorden aan dat beeld van die ideale werknemer, partner, kind, ouder, …

Ook als werkgever kan je de signalen herkennen vooraleer je werknemer uitvalt. Dat zou je veel kosten besparen. Voorkomen is altijd beter dan genezen. De ultieme manier om te zorgen voor het welbevinden van je werknemers is hen goed kennen en weten wat hen bezighoudt, zowel privé als op de werkvloer. Om werknemers het vertrouwen te geven over hun zorgen te kunnen praten is een open werksfeer nodig en het gevoel er niet alleen voor te staan.

Begrip, openheid en wisselwerking

Het vraagt soms veel van je tijd om geregeld een babbeltje te doen met je collega’s. Er moet nog wel iets anders gebeuren om die resultaten te halen. Of misschien weet je niet echt goed hoe het gesprek aan te gaan?

Als externe persoon bekijk ik de sfeer in je team met een helicopterview. Ik heb veel ervaren met hoe werknemers zich vaak voelen wanneer ze erkenning en waardering missen. Ik herken gemakkelijk de patronen die zich voordoen en geef je mogelijkheden om die te doorbreken. Burn-out of een gespannen sfeer tussen collega’s ligt niet zomaar aan de leidinggevende of het bedrijf. Het gaat over een wisselwerking, over mekaar wel of niet begrijpen. Hieromtrent zorg ik voor openheid, voor de omwenteling in een spanning die mogelijk al een tijdje opstapelt. Ik begeleid je om de veiligheid te creëren waarin iedereen kan uitspreken hoe hij/zij zich voelt.

Een gelukkig team is het ultieme doel

Openheid en vertrouwen is allereerst ook nodig om in een traject te stappen. Tijdens een kennismakingsgesprek kan je ondervinden of ik degene ben met wie je wil samenwerken en op dezelfde golflengte zit. Uiteraard is een gezamenlijk en duidelijk doel nodig om van start te gaan.

Vervolgens werken we samen een plan uit op maat van jouw team. We houden hierin rekening met de bedrijfscultuur en met elk teamlid. We plannen de nodige gesprekken en opvolgmomenten in. Ik ben er voor elk teamlid en fungeer als objectieve buitenstaander om situaties en hindernissen binnen het team in kaart te brengen. Het ultieme doel is een sterk en productief team met gelukkige werknemers.